Liên hệ

XE NÂNG NGƯỜI TỰ HÀNH HOÀNG MINH

Địa chỉ: Km11 - đường 5 cũ ( gần cổng phụ NOMURA) - Quán Toan - Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Số điện thoại: 0984 562 562 -

Email: hoanghiepthu@gmail.com

Website: www.xenangnguoituhanh.com